AquaBar Compact 150 bänk


Aquabar Compact är en vattenmaskin med rumstempererat samt kolsyresatt och stilla vatten som är renat och kylt. Det är marknadens mest miljövänliga maskin som använder sig av Propangas (R-290) som köldmedium istället för konventionella R-134-a. Propanet har inte samma negativa effekt på ozonskiktet, vilket övriga köldmedium har.

Maskinen är avsedd för större restauranger och konferensanläggningar med höga krav på kapacitet och att maskinen klarar hård hantering. Maskinen kan tack vare sin sobra och professionella design, där tappkranarna är inbyggda för ett så hygieniskt användande som möjligt, placeras var som helst i offentlig miljö.

Compact kan även programmeras till att fylla karaffer med endast en knapptryckning.

Höjd maskin: 515 mm
Bredd: 455 mm
Djup: 597 mm
Vikt: 50 kg
Kapacitet/min: 2,5 L
1 995:-/mån
inklusive: service, kolsyra &
50 handblåsta karaffer
  Beställ offert »
AquaBar Compact 150 bänk

Förutsättning för installation av Aquabar Compact bänk

  1. En framdragen kallvattenledning med en halvtums ballofix (avstängningskran) med utvändig gänga.
  2. Vattnet skall finnas inom en radie av två meter från där maskinen skall stå.
  3. Ett jordat 230V eluttag i anslutning till maskinen.