Service

VÅRA MEDARBETARE.

Bolaget har åtta medarbetare, varav fem heltidsanställda servicetekniker. För ditt företag innebär det snabb service och informella kontakter och för oss att varje anställd på företaget har ett stort personligt ansvar för att ge er en professionell service med hög kvalitet där alla våra kunder alltid står i centrum.

GRÖNA TRANSPORTER.

Vattentornet Friskt Vatten är ett uttalat miljöföretag i flera avseenden.
Vår slutprodukt är rent och friskt vatten - själva förutsättningen för livet! Därför tar vi miljöfrågorna på stort allvar och vi har bland annat investerat i servicefordon som drivs med biogas och även personbilar som är el-hybrider. Dessutom har alla våra medarbetare som kör bil genomgått en kurs i Eco-driving.

REFERENSER.

Vattentornet Friskt Vatten har över 800 företag och organisationer som nöjda kunder. Särskilt stolta är vi över att Miljödepartementet, Grand Hôtel och Stockholm Vatten har valt oss som sin leverantör. De är alla mycket välrenommerade varumärken med stor kunskap inom miljörelaterade frågor och ställer därmed extra höga krav på alla sina leverantörer.


Hela listan »