Vattentornet Friskt Vatten,
företaget bakom AquaBar

Bolaget konstruerar och säljer maskiner som renar, kyler och kolsyrar vanligt kranvatten. De största maskinerna kan försörja exempelvis arbetsplatser, hotell och restauranger med dricksvatten, den minsta är anpassad för familjebruk. Företag kan även hyra maskinerna och teckna särskilda driftavtal.
    Vårt mål är att vara Sveriges marknadsledande leverantör av miljövänligt vatten till företag inom såväl privat som offentlig sektor samt till restaurang och hotell. Vi ska också vara det företag i dricksvattenbranschen som är stilbildare inom miljöfrågor. 
                                           

GRÖNA TRANSPORTER.

Vattentornet Friskt Vatten är ett uttalat miljöföretag i flera avseenden.
Vår slutprodukt är rent och friskt vatten - själva förutsättningen för livet! Därför tar vi miljöfrågorna på stort allvar och vi har bland annat investerat i servicefordon som drivs med biogas och även personbilar som är el-hybrider. Dessutom har alla våra medarbetare som kör bil genomgått en kurs i Eco-driving. 
 

REFERENSER.

Vattentornet Friskt Vatten har över 800 företag och organisationer som nöjda kunder. Särskilt stolta är vi över att Miljödepartementet, Grand Hôtel och Stockholm Vatten har valt oss som sin leverantör. De är alla mycket välrenommerade varumärken med stor kunskap inom miljörelaterade frågor och ställer därmed extra höga krav på alla sina leverantörer.

Här är några personer som har erfarenhet av samarbete med Vattentornet:

Alecta, Roger Gustafson. Tel: 08-441 60 00
Swedbank, Jan Gademan. Tel: 08-585 911 88
Handelsbanken, Sören Bodin. Tel: 08-701 143 32
Holmen Paper, Gustaf Svensson. Tel: 0175-259 66